Separeted myceliums V, 2018

Ilya Fedotov-Fedorov
Wood, acryl, stones
70 x 50 cm
Unicum
Ilya Fedotov-Fedorov, Separeted myceliums V, 2018
€ 2,358.49 9%
Add to cart