Press release Rob Visje - Erkut Terliksiz

January 5, 2019

PERSBERICHT

The Painters Alive

Datum 24 januari – 24 februari 2019

Vervreemdend en verwarrend. Of het nu de vanuit een gek perspectief en houding bekeken menselijke figuren zijn van de Nederlandse Rob Visje, of de amorfe menselijke en dierlijke figuren van de Turkse Erkut Terliksiz, beide kunstenaars maken het publiek deel van hun gelaagde en verhalende schilderijen en beïnvloeden onze blik op ‘de’ werkelijkheid.

Voor de expositie zijn de schilderijen van beide kunstenaars intuïtief naast elkaar geplaatst zodat de werken met elkaar zijn verweven en een intrigerend verhalend geheel vormen.

De aan de Rietveld Academie opgeleide en in Amsterdam werkende kunstenaar Rob Visje levert een schilderkunstige reactie op foto’s van mensen afgebeeld in alle vormen van media. ‘Ik vind het interessant dat we die gemanipuleerde en gefotoshopte afbeeldingscultuur inmiddels als werkelijker ervaren dan de werkelijkheid zelf’, zegt hij. Uit de dagelijkse beeldenstroom selecteert de kunstenaar beelden die hij weer losmaakt van de betekenis die eraan is toegekend. Hij plaatst de met vaart geschilderde figuren in een vreemde houding en perspectief, zoals Mandela in een ouderwets bokserbroekje en een sexy vrouw met een geweer, en overgiet ze met glansverf. De mensen zijn ingekaderd, bijna gevangen in zwarte doffe schoolbordverf. Zo zuigt Visje ons in zijn vervreemde, benauwde maar ook spannende en gelaagde wereld. Hij verwart, ontneemt ons de vertrouwde betekenis, zet ons op het verkeerde been, en aan het denken. Visje creëert een nieuwe intensiteit en context.

‘Schilderen ligt dicht tegen gekte aan’, zegt Erkut Terliksiz. Zoals Visje zoekt naar een nieuwe blik op dagelijkse beelden, zoekt de in Istanbul wonende en werkende Turkse kunstenaar naar de grenzen van het onbekende terrein van zijn verbeelding, dromen en gevoelens. Intuïtief schilderend openbaart het on(der)bewuste zich en een kleurrijke illusionaire, surrealistische wereld ontvouwt zich vol amorfe menselijke en dierlijke figuren als monsters, demonen, en duivels, maar ook haast aandoenlijke cartooneske en stripachtige wezens.

Terliksiz’s schilderijen met gevonden materialen, geven een inkijkje in wat zich afspeelt in zijn wereld, waarbij gevoelens van angst en pijn maar ook van opwinding en kracht, communiceren met de kijker. Zoals Visje de toeschouwer in zijn schilderijen zuigt, maakt ook Terliksiz de kijker deel van zijn verhalen; de schilderijen roepen verborgen gebleven gedachten en dromen op in het hoofd van de kijker zelf. Visje biedt een nieuwe context, Terliksiz een nieuw perspectief.

-----------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal:

 

Rademakers Gallery

KNSM-Laan 291

1019 LE Amsterdam

Tel: +31 20 622 54 96

Mobile: +31 642 302 293

info@rademakersgallery.com

rademakersgallery.com

  

 

of 3